Resultat 2018

Dom svaga avtagande vindarna medförde att ingen båt klarade maxtiden dvs. samtliga deltagare får DNF.