SI

Seglingsföreskrifter

Hallandsseglingen

Datum: 2024-06-01

Plats: Träslövsläge

Båtklass: SRS

Arrangör: Varbergs Segelsällskap och Träslövsläges Båtsällskap

2.      Ändringar i seglingsföreskrifterna

2.1    Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan på http://hallandsseglingen.se/officiell-anslagstavla/ senast en timme före varningssignalen för den kappsegling de berör.

3.      Starten

3.2    Kappseglingen startas för första båt enligt KSR 26 och klassflaggan är flagga D. Varje båt ansvarar därefter själv för att starta korrekt, tidigast vid den tidpunkt som båten är tilldelad enligt bilaga ”Deltagarlista”. Inga ljudsignaler eller synliga signaler avges efter att första båt har startat.

3.3 Förberedelsesignalen är fyra minuter före respektive båts tilldelade starttid.

3.4 Kappseglingskommittén kommer att avge signal och visa flagga X för båt som startat för tidigt.

3.5    En båt som startar mer än fem minuter efter sista båts tilldelade starttid räknas som inte startande (DNS).

4.      Banan

4.1    Startlinjen är mellan södra piren och en kulboj.

4.2    Banan är en distansbana utanför Träslövsläge. Banskiss delas ut vid anmälan och /eller presenteras på rorsmanmötet.

4.3    Mållinjen är mellan södra piren och en kulboj.

4.4    En båt som inte går i mål före 16:00 ges resultat utan förhandling som om den inte har gått i mål (DNF). Det här ändrar KSR 35.

5.      Protester och ansökningar om gottgörelse

5.1    Protester och ansökningar om gottgörelse ska lämnas in till regattaexpeditionen inom protesttiden och innehålla uppgifter enligt KSR 61.2.

5.2    Protesttiden är 30 minuter efter att den protesterande båten har gått i mål eller kappseglingskommittén har signalerat ingen mer kappsegling idag, vilket som är senast.

5.3    Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 30 minuter efter att alla berörda båtar har gått i mål eller slutat kappsegla.

Datum: 2024-05-17