Resultat 2012

Tävlingsklass Typ Respit fix 1:a starttid Plac omräknad på korrigerad tid Banlängd 9,9 NM, avkortad till 5,3NM Vind 5 m/s Funktionär Anders Welin