Notice of Race / Inbjudan

Inbjudan
Hallandsseglingen
Datum: 2024-06-01
Plats: Träslövsläge
Båtklass: SRS och SRSs
Arrangör: Varbergs Segelsällskap och Träslövsläges Båtsällskap
1. Regler
1.1
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).
1.5 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
1.6 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.
1.7 KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet.
1.8 Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören.
2. Villkor för att delta
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.2 Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev, eller tillämpat respittal enligt SRS-tabell, senast 2024-05-29 och därefter får en båts respittal inte ändras, om det inte beslutas av protestkommittén efter en protest.
2.3 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.
2.4 Den som är ansvarig ombord ska fylla minst 18 år det år tävlingen genomförs.
2.5 Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar med tävlande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta på tävlingen.
3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras på http://hallandsseglingen.se/ senast 2024-05-29.
3.2 Anmälningsavgiften är 300 SEK och betalas via Swish vid registreringen 2024-06-01
3.3 Båt med alternativa mätbrev, alternativa respittal eller val av segelkonfiguration ska anmäla sitt val till info@hallandsseglingen.se senast 2024-05-29, därefter gäller det högsta respittalet enligt mätbrev eller SRS-tabellen och kan inte ändras.
4. Registrering och besiktning
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap samt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande.
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.
4.4 En båts utrustning får inte ändras utan godkännande av kappseglingskommittén eller tekniska kommittén.
5. Seglingsföreskrifter och information
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan
6. Tidsprogram
6.1 Registrering lördag 1/6 09:00-09:30
Skepparmöte lördag 1/6 09:30
Första start lördag 1/6 10:30
Mållinjen stänger lördag 1/6 16:00
Prisutdelning så fort resultatet är klart efter sista båts målgång
Grillning i Läjet lördag 1/6 19:00
7. Genomförande
7.1 1 kappseglingar är planerade.
7.2 Kappsegling enligt omvänt SRS
8. Kappseglingsområde och bana
8.1 Kappseglingen genomförs på vattnen utanför Träslövsläge.
8.2 Banlängd ca15-20 distansminuter runt fasta märken
9. Protester och straff
9.2 Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10 % tillägg på seglad tid.
10. Poängberäkning
10.1 En båts beräknade tid baseras på tid på distans
11. Priser
11.1 I tävlingsklassen finns ett förstapris och ett vandringspris. Övriga priser lottas ut bland de som seglat banan.
Datum: 2024-05-06