Notice of Race / Inbjudan

NOR_Hallandsseglingen_2021 att ladda ner som pdf.

Inbjudan

 

Tävling:       Hallandsseglingen 2021

 

Datum:         2021-06-05

 

Arrangör:    Varbergs SS och Träslövsläges BS i samarbete med Lövstavikens BF och Halmstads SS.

 

 

 1. Regler

 

1.1       Tävlingen för SRS-klassen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.
Cruising/tur-klassen seglas efter de Internationella Sjövägsreglerna(COLREG). Båtarna i cruising/turklassen för nationsflagga under seglingen.

 

1.2       Vid möten mellan båtar från SRS-klassen och Cruising-klassen gäller väjningsreglerna i Internationella Sjövägsreglerna(COLREG).

 

1.3       Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:

Kölbåtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal.
Utöver SRS-klassen kommer en Cruising/tur-klass att ordnas med syftet att engagera de, som vanligtvis ej brukar delta i kappsegling, men som ändå känner att de vill vara med i den seglingsgemenskap som arrangemang av detta slag erbjuder

 

1.4       En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

Detta ska anmälas senast 2021-06-02.

 

1.5       En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).

Detta ska anmälas senast 2021-06-02

 

1.6       Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

 

1.7       Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser (för närvarande reklam- och
tävlingslicens).

 

1.8       Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

 

1.9       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

 

1.10     Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person alt. sponsor ombord.

 

1.11     Tävlande ska följa alla kappseglingskommitténs rimliga anvisningar motiverade av pågående covid-19 pandemi avseende uppträdande på land och under transport till och från banområdet. En båt, vars besättning bryter mot detta, kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel.

 

1.12     Arrangören kan när som helst besluta att ställa in, skjuta upp eller avbryta tävlingen om den anser detta nödvändigt av skäl relaterade till covid-19. Anmälda båtar har inte rätt att på denna grund kräva ersättning för utgifter de kan ha haft för sin anmälan eller för sitt deltagande eller sina förberedelser för att delta i tävlingen.

 

 1. Villkor för att delta

 

2.1       Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

 

2.2                 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

 

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. Tävlingsledningen kan ge andra båtar dispens att deltaga, med avvikelser från 1.3, likväl som den kan neka en båt att deltaga oavsett orsak.

 

 1. Anmälan

 

3.1       Anmälan ska göras senast 2021-06-02 på tävlingens hemsida
hallandsseglingen.se. Efteranmälan senast 2021-0605 kl 0800

 

 • Anmälan ska innehålla uppgifter enligt formulär på hemsidan.

 

 • Anmälningsavgiften är SEK200 och betalas vid registrering på tävlingsexpeditionen hos Varbergs SS.

 

 1. Registrering och besiktningskontroll

 

4.1       Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2021-06-05 kl.0900.

 

4.2       Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.

 

4.3       Stickprovskontroll av säkerhetsutrustning och båtar med utrustning, kan komma att utföras

 

 1. Seglingsföreskrifter

 

5.1       Seglingsföreskrifterna anslås på tävlingsexpeditionens anslagstavla samt tävlingens hemsida.

 

 1. Tidsprogram

 

6.1                 Program

Registrering                                              lördag 5/6                      0800-0830

Skepparmöte                                             lördag 5/6                      0900

Tid för start, första båt                      lördag 5/6      1000-1030 anp. för idealtid 1500

Mållinjen stänger                                            lördag 5/6                      1600

Prisutdelning                                             lördag 5/6                      senast 1630

 

6.2                 En kappsegling är planerad.

 

 1. Genomförande

 

7.1       Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS).

7.2       Båtar som ej gått i mål lördag 5/6 kl. 1600 anses ha utgått, Did Not Finish (DNF)

 

 1. Kappseglingsområde

 

8.1       Kappseglingarna genomförs mellan Lilla Middelgrund i väster,
Glommen i söder och Klåback i norr.

 

 1. Banan

 

9.1       Banan är en distansbana för SRS-klassen ca 15-20M lång. Cruising/tur-klassen seglar en kortare bana. Start och mål vid piren på Klöven, Getterön. Banlängden kan komma att justeras beroende på vindförhållandena för målgång 1500. Banan meddelas på skepparmötet samt om möjligt publiceras på hemsidan.

 

 1. Protester och straff

 

10.1     Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller.

 

 1. Poängberäkning

 

11.1     Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.

 

 1. Priser

 

12.1     I SRS-klassen och Cruising-klassen lottas priser ut bland närvarande vid prisutdelningen vid regattafesten. Krav på närvaro kan ändras beroende på riktlinjer för smittspridning.
Ett vandringspris, ständigt vandrande, utdelas till totalvinnaren

 

 1. Ändringar

 

13.1     Ändring i Inbjudan kan förekomma fram till sista anmälningsdag. Meddelande om detta kommer finnas på vår hemsida hallandsseglingen.se samt i mail som skickas till deltagarna i tävlingen.

 

13.2     Skepparmöte, registrering samt prisutdelning kommer att arrangeras enligt då gällande restriktioner avseende Covid-19.

 

Datum: 2021-05-17

 

 

Bilaga till inbjudan.

 

 

Deltagande båtar ligger i arrangerande klubbars hamnar fritt en vecka före resp. efter regattan, kontakta hamnansvariga när ni lämnar båten.

Lämna ett svar